Noves reformes a l’espai sociocultural del carrer St. Antoni


Amb la climatització del nou espai sociocultural es donarà per realitzada la part més complicada de les noves reformes a l’edifici del carrer Sant Antoni, prop dels estudis de Ràdio Tordera. Després d’acabar amb la climatització al llarg d’aquest mes, s’espera acomplir altres variacions en el mobiliari. El segon tinent d’alcalde, Josep Llorens, ens explica quins tres grans espais seran importants a la remodelació de l’antic “Hospital de Pobres”.

Josep Llorens reformes ajuntament

L’edifici estarà destinat principalment a usos públics relacionats, d’una banda, amb la cultura i la dinamització econòmica i, de l’altra, a la millora de serveis municipals.

Les obres avancen a bon ritme i tenen com a finalitat la recuperació d’un edifici històric i ampliar-ne les seves prestacions per donar sortida a les propostes i necessitats de l’ampli teixit sociocultural del municipi.

Les obres consisteixen en l’adequació interior de l’edifici i l’ampliació de la seva superfície per tal de millorar-ne l’accés i facilitar la supressió de barreres arquitectòniques. Es preveu destinar les estances resultants a usos públics relacionats d’una banda amb la cultura i  la dinamització econòmica i de l’altra, a la millora de serveis municipals.

Donades les característiques singulars de l’edifici, es proposa destinar la planta baixa a un espai obert al públic amb diferents àmbits de difusió de la cultura i l’entorn natural del municipi que permetin acollir una programació contínua d’exposicions i activitats. A la planta primera es preveu destinar un gran espai diàfan a sala de juntes. Tanmateix, tant a la planta primera com a la segona, es proposa la creació d’espais polivalents moderns i ben equipats destinats a les entitats i associacions de Tordera.