EL PROJECTE LIFE DE RECUPACIÓ DE L’ILLA DE LA TORDERA, S’INAUGURARÀ EL PROPER 15 D’OCTUBRE.


El projecte Life de recuparació de l’illa de la Tordera, s’inaugurarà el proper 15 d’octubre. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, ha anunciat que les obres estan molt avançades i que el 15 d’octubre, el conseller de medi ambient Salvador Milà, serà l’encarregat de la seva inauguració.

El projecte life captarà l’aigua per al consum de pous situats aigües amunt del nucli urbà. Un cop utilitzada, aquesta aigua és retornada al riu, però, prèviament, s’ha de sanejar. Això es fa a la depuradora i en una nova zona humida (o bassa) on es reduiran els nutrients contaminants. Ja més neta, l’aigua serà bombejada riu amunt fins a l’illa del riu, on s’infiltrarà cap a l’aqüífer a través d’unes noves zones humides que faran incrementar la biodiversitat de l’illa. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, creu que el projecte no tindria cap valor, si no vingués acompanyada per la recollida d’aigües residuals de l’urbanitzacions i el desdoblament de la depuradora municipal.

El projecte life, permetrà la creació de la nova llacuna o aiguamoll a darrera del parc prudenci bertrana. La llacuna té una superfície de 14.000 metres quadrats i una fondària mitjana d’uns 3 metres.
En tot el seu marge s’hi plantaran arbres de ribera: verns, salzes, àlbers i oms, entre d’altres. També s’ha potenciat la creació de prats inundables i de vegetació aquàtica.