Diputació i Ajuntament col·laboren a l’hora de fer el manteniment dels camins i pistes forestals del terme municipal de Tordera


Tordera en directe acompanya en Xavier Pla, regidor a l’Ajuntament amb competències en Medi Rural, per repassar els camins rurals i pistes forestals que s’estan arranjant o s’han arranjat els últims mesos al nostre terme municipal.