CONVERGÈNCIA I UNIÓ DESESTIMA LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER ERC SOBRE L’APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT, SOL·LICITADES EN EL DARRER PLE MUNICIPAL.


L’ajuntament de Tordera, ha desestimat les al·legacions presentades per el portaveu d’ERC, Bernat Costas, a l’aprovació de diverses operacions de crèdit sol·licitades, al darrer ple municipal del 29 de juliol.
El regidor republica, Bernat Costas, va assegurar que dubtava seriosament de la legalitat del acord, a banda de no trobar necessari la modificació de crèdit.

El regidor del MAT, Josep Alsina, va explicar que la modificació de crèdit posa de manifest un greu problema financer de l’ajuntament i una manca de previsió en l’elaboració del pressupost d’aquest any.

La regidora del PSC, Conxita Rodriguez, va assegurar que per presentar una modificació crèdit, s’hauria d’haver justificat la seva urgència o necessitat per efectuar-la.

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, assegura que la situació financera no es tan greu com adverteix l’oposició i recorda que les modificació crèdit són habituals a totes les administracions, durant el termini del pressupost.
La desestimació de les al·legacions presentades per el regidor d’ERC, Bernat Costas, sobre les operacions de crèdit sol·licitades en el darrer ple, va ser aprovada ahir amb els vots a favor de l’equip de govern de CiU i amb els vots en contra dels tres partits a l’oposició.