Oberta una nova convocatòria per demanar beques menjador adreçades a famílies vulnerables i casos excepcionals


La Regidoria de Serveis Socials informa que s’obre el període per sol·licitar  Ajuts individuals per al menjador escolar (gestionats pel Consell Comarcal del Maresme) adreçat a famílies nouvingudes al municipi o que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o social sobrevinguda. 

Es poden acollir a aquestes ajudes els alumnes des de P3 fins a Educació Secundària Obligatòria que estiguin escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme. La regidora de serveis socials, Toñi Garcia apunta que fins ara ja s’han concedit 192 beques.

Toñi beques menjador

L’Ajuntament de Tordera col·labora en la recollida de sol·licituds amb el Consell Comarcal del Maresme qui és l’ens responsable de la seva resolució.

Amb aquest ajut econòmic l’Ajuntament assumeix el pagament de tiquets de menú escolar per a menors que hagin sol·licitat al Consell Comarcal l’ajut individual de menjador i que estiguin a l’espera de resolució o amb resolució favorable i esgotada, i també per a famílies que no puguin garantir una alimentació adequada als seus fills.

Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/). Excepcionalment, i només amb justificació fonamentada, es podran presentar sol·licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia (telèfon 93 764 37 17).