Programa estatal d’ajudes a l’emprenedoria femenina 2020


L’Àrea de Promoció Econòmica informa que la cambra de comerç espanyola obre la convocatòria, fins al 18 de desembre de 2020, per sol·licitar aquests ajuts destinats a fomentar l’emprenedoria femenina i la creació d’empreses per part de dones:

Línia 1: nova activitat empresarial amb alta en RETA i IAE per part de dones en situació d’atur – Ajut 600,00€, per sol·licitud. L’objecte d’aquesta línia es la concessió d’ajudes a dones que han iniciat el seu projecte empresarial per compte propi i s’hagin inscrit en el RETA, col·legi professional o mutualitat, a partir de l’1 d’octubre de 2019. Més informació i requisits:  https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000003150

Línia 2: Despeses directes per a la posada en marxa de nova activitat empresarial – Ajut fins a 2.000,00€ per sol·licitud. L’objecte es la concessió d’ajudes a finançar el cost d’escripturació, registre i constitució d’empreses constituïdes per dones. Més informació i requisits: https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000002978

Aquesta convocatòria compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).