L’Ajuntament de Tordera incorpora el servei de videoactes que ofereix l’ACM


L’Ajuntament de Tordera ha contractat recentment el servei de videoacta a través de la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis.

L’eina permet emmagatzemar la documentació i fitxers digitals resultants de les sessions dels plens amb tota la garantia legal. Especialment, facilita l’elaboració de les actes dels plens municipals, que a partir d’ara no contindran la transcripció escrita dels debats de les formacions polítiques sinó que incorporaran enllaços al vídeo del ple signat digitalment.

El vídeo acta de cada ple inclourà un sumari de totes les propostes debatudes durant el ple i els vots emesos i permetrà que les persones usuàries puguin accedir directament al punt de l’ordre del dia que els interessi consultar, gràcies a un sistema d’indexació automàtica.

A més, permet de forma opcional emetre en directe les sessions, és a dir, en streaming, fet que aporta encara més transparència a les reunions plenàries.