El Programa d’Atenció a Domicili a l’Alta Hospitalària atén a 55 pacients a Tordera


Més de 500 pacients ja s’han beneficiat del Programa d’Atenció a Domicili a l’Alta Hospitalària (PADAH) de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que es desplega gràcies a la col·laboració dels ajuntaments de Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Tordera i Sant Pol de Mar. Aquest últim ha estat el darrer a afegir-s’hi, aquest mes de novembre.

El projecte, que es va iniciar el 2016 a Calella, té per objectiu donar resposta a aquelles persones que per un motiu de salut han estat ingressades i han patit una davallada funcional que els impedeix, un cop han rebut l’alta hospitalària, desenvolupar les tasques domèstiques amb normalitat (higiene personal, fer la compra, cuinar o portar el control de la medicació). Gràcies als cuidadors professionals familiars, els pacients poden disposar d’un suport al seu domicili fins que es recuperin i puguin tornar a tenir plena autonomia. La Coordinadora de la Unitat de Treball Social de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Rosa Tarré explica els beneficis del servei.

sad 1

Cal destacar la immediatesa en l’inici del servei una vegada el pacient ha rebut l’alta hospitalària, així com el suport a les seves famílies.

sad 2

Per municipis, s’han beneficiat del programa PADAH (en data de 31 d’octubre), 208 pacients de Calella, 157 de Pineda de Mar, 103 de Malgrat de Mar i 55 de Tordera. A Sant Pol, l’últim municipi en incorporar-se al projecte, ja s’ha donat servei a dos pacients.Tot i la situació excepcional que es viu des del passat mes de març a conseqüència de la Covid-19, es continua oferint aquest servei de manera habitual.

El perfil dels pacients que acostumen a sol·licitar aquest servei és el de persones grans, que viuen soles o amb la parella d’edat similar, que el seu cuidador principal és la parella o els fills i que tenen una dependència sobrevinguda després d’un procés agut de salut.

El Programa d’Atenció a Domicili a l’Alta Hospitalària es coordina des de la Unitat de Treball Social de la Corporació amb la col·laboració dels ajuntaments dels diferents municipis que s’han adherit al programa i de l’Institut Català de la Salut per aquelles poblacions on els serveis sanitaris no són gestionats per la Corporació, com és el cas de Pineda de Mar, Tordera o Sant Pol.