L’Ajuntament demana a la Generalitat poder tramitar les sancions de les infraccions lleus


Des de la declaració de l’estat d’alarma, la Policia Local de Tordera ha aixecat més d’un centenar d’actes per presumptes infraccions de la normativa dictada per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, les quals s’han tramès als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya per a la instrucció dels corresponents procediments sancionadors.

Ahir, l’Ajuntament de Tordera va demanar formalment, amb una aprovació de ple, demanar a la generalitat poder tramitar les sancions de les infraccions lleus. Lluny de presentar-se com una mesura recaptatòria, l’objectiu de la petició és garantir al municipi el compliment de les mesures i recomanacions de les autoritats sanitàries per reduir el nombre de contagis. L’Alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia explica per quin motiu es demana això a la generalitat.

sancions alcalde

Els regidors/es de +Tordera, Ciutadans, En Comú Podem, ERC i PSC van votar favorablement a la demanda. Xavier Pla, Miriam Rocabruna, Salvador Giralt, Marta Paset i Rafa Delgado justificaven així el seu vistiplau a la proposta.

sancions grups

Només la CUP es va abstenir en aquest punt. El regidor Oriol Serra va argumentar aquesta posició davant la criminalització de la ciutadania davant l’evolució de la pandèmia. L’Alcalde el va respondre dient que no és la voluntat del govern sancionar a les persones perquè si, i que la mesura buscar eradicar els incívics.

sancions cup

Un cop aprovada la demanda de l’Ajuntament, ara serà la generalitat qui haurà de validar la delegació de competència sancionadora.