L’Ajuntament fa un pas en la lluita contra la COVID-19 al municipi i demanarà a la Generalitat poder tramitar les sancions de les infraccions lleus


Des de la declaració de l’estat d’alarma, la Policia Local de Tordera ha aixecat més d’un centenar d’actes per presumptes infraccions de la normativa dictada per fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, les quals s’han tramès als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya per a la instrucció dels corresponents procediments sancionadors.

El Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost de la Generalitat que estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19,  permet sol·licitar la delegació de la competència sancionadora per la comissió d’infraccions lleus, i l’article 5 del mateix decret tipifica com a lleus moltes de les infraccions reflectides a les actes aixecades per la Policia Local de Tordera.

Per aquest motiu, l’Ajuntament celebrarà aquest dijous a les 7 de la tarda i de manera telemàtica, un ple extraordinari urgent per sol·licitar a la Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya la delegació de la competència sancionadora en matèria d’infraccions lleus prevista al Decret Llei.

Lluny de presentar-se com una mesura recaptatòria, l’objectiu de la petició és garantir al municipi el compliment de les mesures i recomanacions de les autoritats sanitàries per reduir el nombre de contagis.  Ho explica el regidor de seguretat, Rafa Delgado.

rafa multes

 El Ple es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera.