L’Ajuntament aprova congelar els impostos, taxes i preus públics per al 2021


El Ple de l’Ajuntament de Tordera ha aprovat mantenir per al 2021 els mateixos preus de les taxes, ordenances i preus públics que durant aquest 2020. 

Conscients de la situació sanitària i les dificultats econòmiques que se’n deriva per a particulars i empreses locals, l’equip de govern, amb les aportacions dels diferents grups municipals,  ha volgut incloure al paquet d’ordenances i taxes un seguit de bonificacions i mesures per a les famílies nombroses i amb situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, les modificacions aprovades pel Ple estableixen una nova tarifació de les bonificacions a impostos com l’IBI, que ampliarà el percentatge bonificable fins a un 50% per a les famílies amb fills al càrrec i amb més necessitats.

També es bonificarà la taxa d’escombraries amb una reducció de fins al 90% per a totes aquelles persones o famílies que, per la seva situació personal, puguin estar sotmeses a una situació de pobresa temporal i amb el consegüent risc d’exclusió social.

En paral·lel a aquesta bonificació, una altra de les novetats que s’inclou al paquet d’ordenances és la tramitació directa d’aquestes bonificacions  a través dels Serveis Socials de l’ajuntament, facilitant així les gestions per a l’usuari i evitant desplaçaments entre administracions i organismes. Ho explicava la regidora d’Hisenda, Jenifer Jansa.

ordenances jenifer

Com a mesura d’interès públic per contribuir a la reactivació de l’activitat econòmica en el marc de l’actual context de crisi ocasionada per la COVID19, el ple de l’ajuntament també  ha aprovat la suspensió del pagament de la taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires entre el període de l’1 de gener al 30 de setembre (arribats al final d’aquest període es valorarà la conveniència de prorrogar la suspensió). 

La resta de taxes, ordenances i preus públics que s’han modificat afecten qüestions administratives  i d’adaptació a noves normatives aplicables al 2021 que no suposaran més pressió fiscal als contribuents. 

En el torn d’intervencions, el regidor de la CUP Oriol Serra va subratllar que esperava unes ordenances més valentes davant la situació d’emergència. El govern va acceptar dues esmenes dels cupaires sobre fer un escalat més progressiu en la taxa d’escombraries en turisme rural i aplicar barems de renda en l’IBI de famílies nombroses.

ordenances CUP

El regidor de Més Tordera, Xavier Pla va destacar que les ordenances fan un esforç de contenció a favor de les famílies.

ordenances Més Tordera

La regidora de Ciutadans, Miriam Rocabruna va votar en contra argumentant que les accions del govern són escasses davant la situació actual.

ordenances ciutadans

El regidor d’En Comú Podem, Salvador Giralt va assegurar que la majoria de les propostes del seu grup van ser descartades, i que només s’ha introduït la proposta d’aplicar una nova taxa per la instal·lació de caixers automàtics en les façanes.

ordenances ECP

La regidora d’ERC, Marta Paset va proposar poder fraccionar tots els impostos municipals durant l’any, una mesura que no s’ha pogut introduir per una qüestió tècnica. ERC si que ha pogut introduir a les ordenances bonificacions per un bon ús de la deixalleria municipal.

ordenances ERC

Les ordenances fiscals es van aprovar per 9 vots a favor (Junts, PSC i Més Tordera), 6 abstencions (ERC i ECP) i 2 vots en contra (CUP i Ciutadans).