Tordera suspèn l’activitat al local Emili Vendrell i les activitats organitzades als locals de les associacions de veïns


El PROCICAT ha aprovat una resolució amb noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya

Els comerços que habitualment romanen oberts les 24 hores del dia —per exemple, les botigues a l’abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics, o les que tenen menys de 300 metres quadrats de superfície de venda— hauran de tancar a les 22:00h i no poden reobrir fins les 7:00h.
A les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es podran prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, sense utilitzar els espais interiors i garantint l’entrega individual i separada a cada client.

També se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals —com, per exemple, als equipaments cívics— que impliquin presencialitat. S’exceptuen els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com activitats d’intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social

En aquest sentit a Tordera es suspèn l’activitat al local social Emili Vendrell (excepte els cursos de català) així com l’activitat i/o reunions organitzades per associacions de veïns als seus locals. L’Esplai de la gent gran continuarà tancat. 

Aquestes limitacions són conformes amb les orientacions de l’Organització Mundial de la Salut i es consideren, d’acord amb les dades epidemiològiques i assistencials actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades.