ERC PRESENTA UNA MOCIÓ PER DEMANAR UN PLE ORDINARI CADA MES. EL GOVERN REITERA LA SEVA VOLUNTAT DE NO REALITZAR PLENS MENSUALS FINS QUE S’ APROVI EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL.


El grup municipal, Esquerra Republicana de Catalunya, va presentar en la darrera sessió plenaria, una moció per a la realització de plens ordinaris de caràcter mensual. El regidor d’ERC, Bernat Costas, va argumentar que la proposta pretén millorar el funcionament de l’ajuntament, a banda de pressionar per l’aprovació del reglament orgànic municipal.

El regidor del MAT, Josep Alsina, va mostrar-se d’acord amb la proposta i espera l’aprovació del reglament orgànic municipal serveixi per millorar el consistori.

El regidora del PSC, Conxita Rodriguez, creu que els plens mensuals permetran una millor eficacià de l’ajuntament i d’aquesta manera no es buidaran de continguts els plens ordinaris.

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, va reiterar la seva proposta de no realitzar plens mensuals fins que el reglament orgànic municipal, no estigui aprovat.

El reglament orgànic municipal és un document que ha de permetre regular el funcionament dels plens municipals, amb el vist-i-plau de tots els partits polítics.

La moció presentada per ERC, va ser refusada amb els vots en contra de CiU.