L’Ajuntament promou “microcrèdits” a interès 0 a empreses i persones treballadores autònomes de Tordera afectades per la crisi provocada per la Covid-19


L’Ajuntament de Tordera ha establert un paquet de mesures per a la reconstrucció econòmica i social de Tordera, entre elles la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits”.

L’objecte d’aquests ajuts és facilitar l’accés al finançament de les empreses viables de la situació d’afectació per la crisi de la Covid-19 i que han vist greument perjudicada la seva activitat a causa d´aquesta. Ho explica la regidora de promoció econòmica, Nàdia Cantero.

microcrèdits 1

Els beneficiaris d’aquest microcrèdits són persones treballadores autònomes físiques donades d’alta al RETA, amb centre de treball a Tordera i microempreses (amb màxim 10 treballadors i que el seu volum anual de negoci o balanç anual no superi els 2 milions d’euros), amb centre de treball a Tordera.

L’Import dels ajuts i condicions seran fins al 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 3.000 euros amb tipus d’interès: 0% i un termini màxim de devolució: 12 mesos pels ajuts de fins a 1000€, 18 mesos pels ajuts de fins a 2.000€ i 24 mesos pels ajuts de fins a 3.000€. Nàdia Cantero creu que aquest microcrèdits seran de gran ajuda per empreses i autònoms locals.

microcrèdits 2

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tordera. El termini de sol·licitud  finalitza el dia 3 novembre.

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el Departament de Promoció Econòmica al correu electrònic promocioeconomica@tordera.cat o bé al mòbil 674298586 de 8:00 a 14:00h.