Període extraordinari per sol·licitar les beques menjador per al curs 2020/21


La regidoria de Serveis Socials informa que de l’1 de setembre al 15 de novembre s’obre la segona convocatòria per sol·licitar les beques del servei de menjador escolar per al curs 2020/21. Aquesta convocatòria està adreçada a totes aquelles famílies que no van ser a temps de fer la sol·licitud durant el mes de juny. 
Les ajudes s’adrecen als cursos des de P3 fins a Educació Secundària Obligatòria dels alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i escolaritzats al Maresme.  La regidora de serveis socials, Toñi Garcia apunta que fins ara ja s’han concedit 192 beques.

Toñi beques menjador

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica. Cal presentar una instància genèrica amb la qual s’ha d’adjuntar la sol·licitud de “Beca menjador curs 2020-21” omplerta, aportant tota la documentació corresponent i degudament signada. La sol·licitud es pot descarregar a www.tordera.cat

Juntament amb la sol·licitud, en aquesta ocasió també caldrà tenir present que les persones que hagin modificat la seva situació familiar o no van presentar les beques l’any passar han de presentar DNI/NIF de tota la unitat familiar (empadronats), si els menors no tenen, han d’adjuntar el llibre de família. També les famílies empadronades a altres municipis hauran de presentar el volant de convivència de tota la unitat familiar.

La instància genèrica i la sol·licitud s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/). S’elimina, així,  la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al registre d’entrada presencial de l’Ajuntament.