El CAP Tordera recorda que les consultes telefòniques es poden fer de 8:00h a 20:00h.


El CAP Tordera gestiona la crisi del coronavirus seguint un protocol per atendre a tots els pacients amb l’objectiu de garantir la prevenció de la pandèmia i una atenció sanitària digne per als pacients però també segura per als treballadors del centre.

La via telemàtica és el principal eix a seguir per desenvolupar una atenció mèdica segura. Per qualsevol consulta o dubte es demana als pacients trucar al CAP Tordera per parlar directament amb els professionals a través del telèfon. A partir de llavors, si la necessitat requereix una visita presencial, el personal determina una hora segura per tal de fer aquesta visita. El director del CAP Leonardo Heredia assegura que s’han augmentat  les línies telefòniques per tal de poder atendre a tothom que, majoritàriament, coincideixen en un mateix horari. Per aquest motiu, també recorda que l’horari de trucada es pot fer des de les 8 del matí a les 8 del vespre, en qualsevol moment.

Leonardo telefons

 El telèfon del CAP és el 937 64 27 90.