El Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme instal·la una nova estació meteorològica a Tordera


El Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme (Meteomar) amb la col·laboració de la regidoria de Medi Ambient estan coordinant la instal·lació d’una nova estació meteorològica al municipi. En concret s’ubicarà a la zona del parc infantil i esportiu  del veïnat de Fibracolor, una zona clau que compleix totes les característiques per poder estudiar i registrar amb més perfecció, els diferents paràmetres (temperatures, humitat, precipitació, velocitat i direcció del vent, radiació solar,…) d’una forma continuada al llarg del temps i amb valors màxims, mínims i mitjans amb l’hora en que es produeixen. 

Pel que fa a la informació meteorològica, disposar de dades d’un municipi és interessant ja sigui per oferir les dades més rellevants al públic en general, a través dels diferents mitjans de comunicació i de les xares socials oficials. A més a més, aquesta eina es torna completament imprescindible alhora de certificar les dades meteorològiques d’un indret concret per tal que el ciutadà pugui justificar, per exemple davant d’una companyia d’assegurances, el temps que ha fet i d’aquesta manera poder donar sortida a una reclamació per danys en cas de fenòmens meteorològics severs. Ho explica, Joaquim Serra cap del servei meteorològic del Consell Comarcal del Maresme.

estacio meteo

L’estació meteorològica automàtica que el Consell Comarcal del Maresme ha instal·lat a Tordera és una DAVIS VANTAGE PRO2 i registra cada minut diferents paràmetres meteorològics. Donat que es tracta d’una estació meteorològica automàtica , de tot aquests paràmetres tenim els valors mitjans, el màxims els mínims i l’hora en que s’han produït.

La instal·lació de l’estació meteorològica s’enmarca en els principis fonamentals per a l’ adaptació i mitigació al canvi climatic a escala local i que també es contemplen als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030  en benefici de la salut per a les persones i millora de la biodiversitat dels espais urbans.