La Corporació posa en marxa als CAP i hospitals un pla de millora en la detecció i tractament de la hipercolesterolèmia familiar


La Corporació de Salut del Maresme i la Selva amb motiu del Dia Internacional de la Hipercolesterolèmia Familiar (24/09) té previst posar en marxa al llarg d’aquest trimestre a tots els centres de salut –centres d’atenció primària i hospitals–un pla de millora en la detecció i tractament de la hipercolesterolèmia familiar a través del desenvolupament d’eines en salut digital. Aquesta és una malaltia hereditària que es caracteritza per uns nivells elevats de colesterol des del naixement i per un risc elevat de patir malalties cardiovasculars.

Investigadors de la Corporació, en col·laboració amb la Universitat de Girona, fa temps que treballen en una línia d’investigació que es concreta en desenvolupar un sistema per detectar de forma automàtica elevats nivells de colesterol i oferir ajuda als facultatius per trobar un tractament personalitzat i eficaç per a cada pacient. De fet, aquest és el primer sistema d’ajuda en la presa de decisions amb relació al tractament que ha estat validat en la pràctica clínica en l’àmbit estatal.

Els resultats d’aquesta investigació han estat seleccionats per presentar-los al pròxim  Congrés Nacional de Cardiologia i al Congrés Mundial d’Hospitals.

En aquest sentit, des dels centres de salut de la Corporació s’està treballant en la detecció de pacients amb hipercolesterolèmia familiar a través del rastreig massiu de dades dels últims 10 anys. S’han revisat les analítiques de més de 200.000 pacients atesos i s’han detectat 840 pacients que podrien tenir hipercolesterolèmia familiar, dels quals 178 són menors de 18 anys.

Les anàlisis s’han realitzat de forma anònima, d’acord amb la normativa de protecció de dades, i posteriorment s’enviarà un nota a cada facultatiu responsable de l’analítica per revisar, previ consentiment informat, d’aquests casos. La capacitat actual de rastreig massiu de dades és una segona oportunitat per aplicar els coneixements actuals.