Finalitza la convocatòria d’ajuts pel pagament d’activitats extraescolars del curs 2020-2021


La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tordera informa que finalitza el període preferent per a presentar la sol·licitud d’ajut econòmic pel pagament d’activitats extraescolars durant el curs 2020-21.

Aquesta ajuda econòmica està adreçada a menors amb edat compresa entre 3 i 17 anys empadronats i residents a Tordera, que estiguin inscrits i realitzin una activitat extraescolar durant el curs 2020-21. 

Per poder-lo percebre, es marquen diferents requisits com, per exemple, que la unitat familiar ha d’obtenir una puntuació mínima d’1 punt, segons el barem de la convocatòria. L’import de l’ajut serà de mínim el 20% i màxim el 100% del cost de l’activitat escollida per cada menor.

Davant de la situació sanitària provocada per la crisi del coronavirus, la presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica mitjançant el tràmit d’instància genèrica, al qual s’adjuntarà el model normalitzat de peticions pels ajuts i tota la documentació corresponent a la web de l’Ajuntament (www.tordera.cat). Excepcionalment es podran presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica. S’haurà de reservar trucant al telèfon  93 764 37 17.

El període de presentació preferent de sol•licituds telemàtiques finalitza avui dimecres.