La Tordera manté la seva biodiversitat


Foto: Javier Romera

El riu continua gaudint d’una gran diversitat d’espècies al llarg del seu recorregut. Des de peixos com el barb o la llissa fins a ocells poc habituals com el Capó Reial, són algunes de les especies d’animals que es poden veure a La Tordera. Tot i que actualment pugui semblar que el numero de peixos al riu ha incrementat,  el biòleg torderenc, Joan Borrell, explica que el riu sempre ha tingut una gran biodiversitat.

Riu 1

Tot i comptar històricament amb una gran biodiversitat La Tordera també ha anat variant al llarg del temps, ho explica Borrell.

Riu 2

Borrell es mostra crític amb algunes de les mesures preses després del Temporal Glòria, ja que considera que no s’està tenint en compte que la zona on s’estan realitzant les obres que sobre la llera del riu per part l’Agència Catalana de l’Aigua forma part de la Xarxa Natura 2000, una xarxa europea d’espais naturals la qual té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa.