Obert el període per sol·licitar la beca menjador pel curs 2020-2021


Fins el 15 de setembre la regidoria de Serveis Socials obre la segona convocatòria per sol·licitar les beques del servei de menjador escolar per al curs 2020/21. La convocatòria s’adreça a totes aquelles famílies que no van ser a temps de fer la sol·licitud durant el mes de juny.

Les ajudes van dirigides als cursos des de P3 fins a Educació Secundària Obligatòria dels alumnes escolaritzats a Tordera o empadronats a Tordera i que vagin a una escola del Maresme.

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica. Cal presentar una instància genèrica amb la qual s’ha d’adjuntar la sol·licitud de “Beca menjador curs 2020-21” omplerta, aportant tota la documentació corresponent i degudament signada.

La instància genèrica i la sol·licitud s’han de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/), on també s’hi pot trobar l’arxiu. Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar sol·licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica.

Es poden recollir sol•licituds impreses a les oficines de Serveis Socials.