La Generalitat oferta subvencions pel manteniment de plantilles de microempreses


La Generalitat  de Catalunya ha  obert el tràmit de sol·licitud de la subvenció per al manteniment de plantilla destinada a microempreses i autònoms, després que el Servei d’Ocupació de Catalunya hagi impulsat un pla de mesures urgents complementàries en matèria de treball i ocupació. Entre aquestes actuacions es troba aquesta mesura urgent per a la reactivació de la situació socioeconòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19.

Aquestes ajudes van dirigides a les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu i que ocupin fins a 10 persones treballadores. A més, han de complir certs requisits com haver-se suspès la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma. Es pot optar fins a 4.369,05€ per persona treballadora de plantilla durant 6 mesos per un màxim de 3 persones treballadors.

El termini de sol·licitud és obert fins al 30 de setembre o fins a exhaurir el pressupost i el procediment és de concurrència no competitiva, és a dir, per ordre de presentació de les sol·licituds.

Poden consultar més informació al web de gencat.cat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment-contractacio?category=768916d0-a82c-11e3-a972-000c29052e2c )