UNA QUARANTENA D’ALUMNES DE L’IES LLUIS COMPANYS ES PRESENTEN AVUI A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.


Una nova promoció d’alumnes de l’institut Lluís Companys comença avui les proves d’accés als estudis universitaris. Un total de 40 joves intentaran superar les proves relatives a la modalitat de batxillerat triada. El director de l’institut, Àngel Pous, espera que els seus alumnes superin amb èxit les proves d’accés a l’universitat.

Les proves de selectivitat s’allargaran fins dimecres. Per aprovar la selectivitat cal una nota mínima de 4 i la nota d’accés a la universitat es calcula en base al 40% de la nota de la proves i el 60% de la nota mitjana del batxillerat.