EL CONSELL ESCOLAR DE L’IES LLUÍS COMPANYS OBRE EL CONCURS PER A LA CESSIÓ DE LA CANTINA-MENJADOR DE L’INSTITUT.El Consell Escolar de l’IES Lluís Companys de Tordera informa que s’ha aprovat el concurs per a l’adjudicació de la cessió a precari de la cantina-menjador del Centre.
La durada de la cessió a precari estarà compresa entre l’1 de juliol de 2005 i el 30 de juny de 2008.
Els interessats poden recollir la documentació, amb el plec de condicions, de dilluns a divendres, a la secretaria de l’institut. El termini de presentació de les propostes finalitzarà el dia 3 de juny a la secretaria de l’institut, o bé el 10 de juny si les propostes es fan arribar per correu certificat.