La Generalitat ofereix ajudes per a menors que participin de l’educació en el lleure


La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes econòmiques per a famílies que inscriguin els seus fills en activitats d’educació en el lleure.

Aquest recolzament econòmic va destinat a les famílies que inscriguin l’infant o infants a càrrec d’entre 3 i 17 anys a una activitat d’educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

Per a acollir-se a aquesta ajuda cal complir requisits com ser major de divuit anys, estar empadronat al municipi i comptar amb uns ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals.

Per a fer la sol·licitud i optar a un d’aquests ajuts, cal complir una sèrie de requisits abans de la data límit del 14 de setembre, o fins que s’exhaureixi la partida que el govern català ha posat a disposició.

Per a fer la inscripció poden visitar el web de la Generalitat de Catalunya, a l’apartat de tràmits. (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-per-fer-economicament-mes-accessibles-les-activitats-del-lleure-educatiu-a-Catalunya?category= )