L’OFICINA DE RECAPTACIÓ DE TORDERA, INFORMA SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT D’IMPOSTOS.


L’oficina de recaptació de Tordera, informa a tots els contribuents que finalitza el 4 de maig, el termini per fer efectiu l’impost de circulació de vehicles. El pagament es pot realitzar a qualsevol caixa o banc assenyalats en l’avís de pagament tramès. En cas de no haver-lo rebut es pot recollir un duplicat a les oficines de recaptació de Tordera, a la antigues galeries comercials. Per més informació podeu trucar al telèfon 93.765.06.13.