L’AJUNTAMENT DE TORDERA COMENÇARÀ PROPERAMENT EL SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS DE BROSSA DEL MUNICIPI.


L’Ajuntament de Tordera iniciarà properament la campanya de soterrament de tots els contenidors de brossa del municipi.
El pla de soterrament estableix crear diferents illes de recollida formades per cinc bústies on en cadascuna d’elles s’haurà de dipositar el paper, el vidre, els envasos, la fracció orgànica i la brossa de rebuig.
Aquest nou sistema de soterrament de contenidors permetrà, entre d’altres, ampliar la capacitat actual dels contenidors, concentrar en un sol punt tots els contenidors de reciclatge, evitar males olors i molèsties als veïns i no haver de fixar calendari ni horari per llençar les escombraries.
El regidor de medi ambient, Carles Aulet, explica en que consistiran els treballs de soterrament dels contenidors.

Amb la posada en funcionament dels contenidors soterrats es pretén augmentar els índex de recollida selectiva del municipi, ja que actualment encara hi ha materials que es llencen a les escombraries i que podrien ser reciclats en llençar-los als contenidors corresponents. El regidor de medi ambient, Carles Aulet, assegura que si tothom recicla els residus, es possible la baixa del impost de recollida de brossa.

Amb l’objectiu de fer difusió d’aquest pla, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament iniciarà properament una campanya de sensibilització per difondre i potenciar aquest nou model de recollida selectiva.