El Servei Català de Trànsit col·labora amb la Policia Local per una campanya per a conductors de vehicles de mobilitat personal


El Servei Català de Trànsit coordina per primer cop amb les Policies Locals una campanya preventiva de conductes de risc dels conductors de vehicles de mobilitat personal, fins diumenge 12 de juliol. Aquesta acció dels cossos de seguretat se centrarà en les conductes de risc dels ciclistes a l’hora de circular i en les dels altres usuaris de la via.

En el cas dels conductors de vehicles de mobilitat personal, com les bicicletes, les principals conductes de risc que es controlaran, entre d’altres, seran: la circulació per voreres i zones de vianants, la circulació amb un número de persones transportades superior al de les places permeses, la circulació amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so o utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció.

Pel que fa als ciclistes, també s’hi farà un control exhaustiu en el compliment de la normativa vigent de cada municipi.

El Servei Català de Trànsit informa que durant el primer semestre de 2020, hi ha hagut 4 ciclistes morts, 2 en zona urbana i 2 més en zona interurbana. Si ens fixem en les dades globals de tot l’any 2019, en total van morir 14 ciclistes.