Durant el 2019 es produir més de 300 accidents laborals a Tordera


Construction accident

Tordera va concloure l’any 2019 amb 309 accidents laborals. Concretament, 183 els van patir homes i 126 van patir-los dones. Són dades publicades pel Departament de Treball, afers socials i famílies reflectides a l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal.

A més, el sector de serveis és el que acumula més accidentalitat a Tordera amb un total de 240 sinistres, respecte altres sector econòmics com la construcció (39), la industria (25) i l’agricultura (5). Són unes dades que segueixen la tendència a les altres poblacions de la comarca.

De fet, el Maresme ha tancat 2019 amb prop de 4.000 accidents laborals. En concret, al llarg de 2019, es van registrar 3.956 persones accidentades a la feina, un 6,46% més que l’any anterior. També ha augmentat l’índex d’incidència laboral que relaciona el nombre total d’accidents per cada 100.000 afiliacions a la Seguretat Social.

Segons apunta l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l’índex d’incidència al Maresme se situa en els 3.863,12 accidents amb resultat de baixa laboral per cada 100.000 afiliacions al règim general de la Seguretat Social, un 5,15% més elevat que el de l’any 2018.

Un any més, l’índex d’incidencia laboral al Maresme està per sobre del provincial i del català.