Noves mesures de seguretat viària a l’entrada de Tordera


La Policia Local de Tordera informa de noves mesures de seguretat viàries instal·lades al principi del Camí Ral amb la N-II a l’entrada de Tordera.

Amb l’objectiu de millorar la seguretat, s’ha fet un canvi de sistema d’aparcament en aquest tram del Camí Ral. La intenció és millorar la visibilitat de sortida de l’emplaçament amb aparcaments laterals. A més a més, s’ha instal·lat un reductor de velocitat en aquesta entrada del municipi per disminuir la velocitat del vehicles en aquest punt.

Els canvis són vigents des d’ahir.