Demà finalitza el termini de petició d’ajudes per a llibres escolars


Demà dimarts 23 és el darrer dia per demanar ajuts per poder obtenir els llibres escolars pel curs 2020-2021 pels alumnes de P3, P4 i P5, educació primària i eduació secundària obligatòria empadronats a Tordera. 

La presentació de sol·licituds es realitzarà de forma prioritària i preferent de manera telemàtica (mitjançant el tràmit d’instància genèrica, al qual s’adjuntarà el model normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. S’elimina, així, la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al registre d’entrada presencial de l’Ajuntament.

Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es poden presentar sol·licituds de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic han de trucar al 93 764 37 17 per que es valori l’excepcionalitat i se li doni cita prèvia per realitzar el tràmit presencial.

 Pels alumnes de P3 i 1r d’ESO es farà del 13 al 17 de juliol, coincidint amb el període de la matrícula.