L’AJUNTAMENT DE TORDERA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA RECORDEN QUE DIVENDRES FINALITZA EL PERÍODE DE PAGAMENT DE DIVERSOS IMPOSTOS I TAXES


L’Ajuntament de Tordera i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona recorden que el període voluntari de pagament de l’impost sobre bens immobles rustica, l’I.A.E, la taxa de cementiri i la taxa d’escombraries finalitza aquest divendres el 5 de novembre.
L?Organisme de Gestió Tributària recorda que es pot pagar a qualsevol Caixa o Banc dels assenyalats en l’avís de pagament tramès.
Si l’avís no s’ha rebut es pot recollir un duplicat a les oficines situades a la Plaça Concòrdia s/n.
Els rebuts domiciliats es carregaran en els compte corrent els últims dies del període de pagament.
Per a més informació es pot trucar al telèfon 93-7650613. Per últim, es recorda que l’endemà de finalitzar el termini de pagament, els rebuts generaran recàrrec.