S’obren les sol·licituds telemàtiques de transport escolar per al curs 2020-21 i la convocatòria de bonificacions per aquest servei


Les famílies interessades a utilitzar el servei de transport escolar durant el curs 2020-2021 hauran de realitzar la sol·licitud d’inscripció obligatòria a través d’una instància específica i presentar-la telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tordera. 

Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds.

Les sol·licituds d’inscripció es podran realitzar fins al 30 de juny i caldrà adjuntar també el següent document. No s’acceptarà cap sol·licitud que no estigui al corrent de pagament. 

Finalment la regidoria de transports i mobilitat informa que durant la primera quinzena de juny es faran les devolucions corresponents a les quotes pagades de transport escolar per part de les famílies durant el període de confinament. Aquesta quota va quedar suspesa a l’inici de l’Estat d’Alarma. 

En paral·lel s’ha obert també el període de bonificació per al transport escolar per a famílies amb dificultats socioeconòmiques. Les bonificacions estan destinades a l’alumnat empadronat a Tordera i que cursi des de educació infantil fins a ESO, Batxillerat o cicles formatius.

La sol·licitud de bonificacions es podrà fer fins el 30 de juny i també es prioritzarà la presentació telemàtica. Excepcionalment, i prèvia justificació fonamentada, es podran presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, amb cita prèvia, només en el supòsit de persones que no tinguin mitjans per a presentar-les de forma telemàtica, en la mesura en què degut a la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 l’Ajuntament no pot garantir que es puguin presentar de forma presencial un volum considerable de sol·licituds. Aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-ho telemàticament poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament (tel. 937643717) i es valorarà l’excepcionalitat del cas per donar cita prèvia, si escau.