En Jordi Camps creu que tornar a viatjar ajudarà a recuperar l’economia més ràpidament


En Jordi Camps participa a l’Ara i Aquí per que ens expliqui quin futur els espera a les agències de viatges i com els viatgers haurem d’acceptar el risc de contraure aquest nou virus com ja es fa amb moltes altres malalties quan es viatja a un país exòtic.