L’AJUNTAMENT DE TORDERA APROVA EL TEXT REFÒS DEL PLA PARCIAL DE LA MULLERA, SITUAT ENTRE ELS TERRENYS DE DARRERA L’INSTITUT LLUIS COMPANYS FINS L’ENTRADA DEL POBLE.


L’Ajuntament de Tordera, va aprovar dijous passat el text refós del pla parcial de la Mullera. Aquest tràmit administratiu ha de permetre tirar endavant la zona residencial de la Mullera, situada entre els terrenys de darrera l’institut Lluís Companys fins l’entrada del poble. Cal Recordar que la comissió d’urbanisme de Barcelona, va demanar el passat mes de març, unes modificacions en el projecte per donar-hi el seu vist-i-plau. El regidor d’ERC, Bernat Costas, va justificar la seva abstenció al·legant l’augment del nombre d’habitants no assumible pels serveis actuals, però en canvi va destacar que la redacció del pla parcial incorpora consideracions urbanístiques novedoses.

El regidor del MAT, Josep Alsina, també es va abstenir en el sentit que tot i estar en desacord amb el projecte, no volien posar impediments per tirar endavant un pla parcial encallat durant anys.

La regidora del PSC, Conxita Rodríguez, va votar a favor de la proposta, per que creu que aprovar el pla de la mullera és una necessitat històrica.

El regidor d’urbanisme, Arseni Garcia, va assegurar que l’ajuntament complirà totes les modificacions demanades des de Urbanisme de Barcelona.

El text refós de la mullera s’enviarà a la comissió d’urbanisme de Barcelona amb l’objectiu que quedi aprovat definitivament.