L’AJUNTAMENT DE TORDERA I L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA RECORDEN QUE AVUI FINALITZA EL PERÍODE DE PAGAMENT DE DIVERSOS IMPOSTOS I TAXES.


L’Ajuntament de Tordera i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona recorden que el període voluntari de pagament de l’impost sobre bens immobles rústica, l’I.A.E, la taxa de cementiri i la taxa d’escombraries finalitza avui divendres.
L’Organisme de Gestió Tributària recorda que es pot pagar a qualsevol Caixa o Banc dels assenyalats en l’avís de pagament tramès.
Si no s’ha rebut, es pot recollir un duplicat a les oficines situades a la Plaça Concòrdia s/n.
Per a més informació es pot trucar al telèfon 93-7650613.
Per últim es recorda que demà els rebuts generaran recàrrec.