Ja es pot consultar el nou calendari fiscal 2020 pels contribuents de Tordera


La Regidoria d’Hisenda ha donat a conèixer el nou calendari fiscal modificat  de la crisi sanitària de la Covid19 i mitjançat el qual es vol flexibilitzar la càrrega fiscal dels contribuents en uns moments complicats econòmicament i socialment per a la ciutadania.

En el calendari es detallen els períodes de pagaments dels tributs voluntaris i les dates del càrrec per aquells impostos que estiguin domiciliats.

L’Organisme de Gestió Tributària recorda que té l’oficina tancada i el pagament es pot fer de manera telemàtica o a les entitats bancàries amb la descàrrega de les cartes de pagament com s’indica al enllaç que trobareu a www.tordera.cat

La regidoria d’hisenda va anunciar algunes mesures de caràcter econòmic a principis de la crisi sanitària.
Entre aquestes mesures destaquen la suspensió del pagament de la quota de la llar d’infants mentre sigui vigent l’Estat d’Alarma, la suspensió de la quota del transport escolar, la suspensió de la taxa de residus comercials per a les botigues que han complert amb el tancament obligatori durant el procés de confinament. Tampoc es cobrarà la taxa als paradistes del mercat dels diumenges durant el període de temps que la seva activitats es mantingui suspensa. Els titulars de les llicències d’ocupació de via pública (terrasses de bars i restaurants) no hauran de fer front al pagament d’aquesta taxa d’aquest any. Ho explica la regidora d’Hisenda, Jenifer Jansa.

calendari fiscal

Podeu efectuar el pagament dels rebuts:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte )
  • a l’adreça http://orgt.cat/pagartributs
  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.