LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT OBRE EL PERÍODE PER OPTAR A UNA PLAÇA D’INFORMADOR/A DEL PLA DE VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS


La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tordera informa que s’ha obert el període per poder aspirar a una plaça d’informador dins el Pla de vigilància contra incendis que promou la Diputació de Barcelona.
Per prendre part en aquest procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents: haver complert divuit anys, disposar del Graduat Escolar o equivalent i del carnet de conduir B1 amb una antiguitat mínima d’1 any, no tenir cap malaltia o limitació física que impedeixi el desenvolupament de les funcions, tenir possibilitat d’incorporació immediata i possibilitat de desplaçar-se al lloc de treball (punt d’inici de servei) amb mitjans propis.
Les persones interessades hauran d’omplir el full de sol·licitud i presentar-lo a l’Associació de defensa forastal del municipi que proposi com a primera opció o a l’Ajuntament corresponent, fins el dia 14 de març de 2005 a les 12:00 hores.