LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL TERRA I LA TEULADA DE L’ESGLÉSIA AVANCEN A BON RITME.


La Parròquia de Tordera continua les obres de remodelació del terra i la teulada de l’església. El rector de Tordera, Josep Gispert, ha explicat que l’edifici ha patit els darrers mesos diverses obres en el seu interior.

En aquest moments, s’està posant mosaic al terra i arreglant la teulada. El rector anuncia que també estan previstes reformes a la rectoria i al local del carrer de Sant Antoni.

Les obres del terra i la teulada s’han subvencionat a través de la venda de patrimoni de l’església.

L’arquitecte del Bisbat de Girona és l’encarregat de supervisar les obres. Amb aquestes actuacions, la Parròquia de Tordera preveu enllestir definitivament les reformes de l’església i els seus edificis vinculants.