ELS AJUNTAMENTS DE TORDERA, BLANES, MALGRAT I PALAFOLLS UNEIXEN ESFORÇOS PER PROTEGIR I MANTENIR EL DELTA DE LA TORDERA.


Els ajuntaments de Blanes, Palafolls, Malgrat i Tordera s’han unit per encarregar un pla director del delta de la Tordera que afecta els quatre pobles. L’estudi marcarà les prioritats a l’hora de fer inversions i contribuir a mantenir aquest espai natural.
Dels 42.000 euros que costa l’estudi, 25.600 els aporta la Generalitat, mitjançant una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i la resta és a càrrec dels quatre pobles: 4000 euros per cada municipi. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tordera, Carles Aulet, explica que l’objectiu és fer front comú a les prioritats que marqui el resultat de l’estudi, que constarà de tres fases. En la primera es recopilarà la informació existent i es faran informes sobre el paisatge, la hidrologia, el patrimoni cultural i el planejament urbanístic, entre d’altres. Aquesta primera fase, molt àmplia, anirà acompanyada d’un informe que diagnosticarà la situació ambiental del delta i del riu. Finalment, l’estudi definirà les propostes d’actuació.

Tordera, ja ha començat a treballar per la millora del riu, amb la posada a punt del projecte LIFE de recuperació de l’aqüifer.