Els alumnes torderencs preparen amb incertesa la selectivitat que es farà el 7, 8 i 9 de juliol


Ja hi ha dates per a la selectivitat, ajornada a causa del coronavirus. Sempre que l’evolució de la pandèmia ho permeti, les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) es faran els dies 7, 8 i 9 de juliol.

En una reunió extraordinària per videoconferència, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha acordat també flexibilitzar el format de les proves, tenint en compte que no s’haurà pogut impartir tota la matèria de forma presencial.

El model d’examen de la selectivitat s’ajustarà a un curs marcat per l'”excepcionalitat” d’haver estat tantes setmanes sense normalitat lectiva.

Això es concretarà en més opcions a les preguntes, perquè els estudiants puguin triar el contingut que realment hagin donat a classe.

De tota manera, aquesta flexibilització no significa ni una reducció dels temaris ni tampoc un canvi en la tipologia dels exàmens. A més, no serà una flexibilització universal ni homogènia en totes les matèries.

Entre 30 i 40 alumnes de l’IES Lluís Companys de Tordera es troben estudiant a través de l’aula virtual amb els seus professors per preparar les proves. El director de l’IES, Carles Carré admet que existeix incertesa entre l’alumnat davant la situació actual.

selectivitat 1

Carré confia que si el Juny es pogués tornar a classe es podria fer un acompanyament a els alumnes, tres setmanes abans de les proves.

selectivitat 2

En una pròxima reunió de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) es fixarà el calendari de tràmits i les dates de les convocatòries extraordinàries de les PAU i també de les proves per accedir als graus en Educació.