Una parella de dos “El confinament” – Capítol 7


Al capítol d’avui l’avorriment comença a afectar als protagonistes de la Parella de dos.