La Policia Local de Tordera vetllarà pel compliment de les mesures per prevenir el coronavirus


La Policia Local de Tordera vigilarà el compliment de les mesures adoptades pel govern estatal en l’estat d’alarma pel Coronavirus.

Durant 15 dies, prorrogables si escau, es limiten els moviments de la ciutadania als casos següents:

✅ Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

✅ Assistència a instal·lacions sanitàries.

✅Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

✅Tornar al lloc de residència habitual.

✅Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

✅Desplaçament a entitats financeres

✅Per causa de força major o per situació de necessitat.

✅Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia explica que la policia local farà vigilància i identificacions si és necessari per tal complir les normes.

alcalde policia local

La Policia Local agraeix al sector comercial i empresarial la seva col·laboració en el tancament dels establiments. De la mateixa manera, avisa que l’incompliment d’una mesura cautelar dictada per una autoritat sanitària comportaria una denúncia a l’empresa titular per una infracció que es considera una falta greu, amb multes que poden anar de 3.001 a 60.000 euros