El Show diari entrevista al regidor d’esports Pau Megias sobre les mesures adoptades per la prevenció del Coronavirus


Al principi del Show diari d’aquest dimecres, s’ha entrevistat al regidor d’esports de l’Ajuntament de Tordera Pau Megias sobre les mesures adoptades i de prevenció sobre el coronavirus al municipi.