El Govern destina 8 milions d’euros per reparar els estralls dels temporals a la dessaladora de Blanes


Dessalinitzadora de Blanes

El Govern ha aprovat destinar gairebé 8 milions d’euros per reparar la captació d’aigua de mar de la dessalinitzadora de la Tordera, després dels efectes del temporal Gloria. Els treballs, que farà l’empresa pública ATL, consistiran a reparar i consolidar la captació d’aigua de mar i l’emissari de salmorres, per poder restituir el seu funcionament al més aviat possible. En l’actualitat, el subministrament d’aigua del nord del Maresme i sud de la Selva està garantit mitjançant l’aigua de l’aqüífer de la Tordera i l’aportació d’aigua provinent del sistema ATL.

D’altra banda, el Govern també ha autoritzat avui l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a destinar 3,3 milions d’euros per adequar les lleres de la conca de l’Ebre afectades pels aiguats del passat 22 i 23 d’octubre, així com també dur a terme actuacions per reparar infraestructures d’abastament en alta danyades per l’efecte de l’aigua, per valor de 177.740 euros.