Tècnics i estudiosos de la Tordera demanen reduir la sobreexplotació dels aqüífers i garantir uns cabals mínims


Dessalinitzadora de Tordera

En el Manifest “La Tordera després del temporal Glòria, i ara què?” , signada per una dotzena d’entitats i fins a 40 de científics, tècnics i estudiosos vinculats a la Tordera es fan ressò sobre la sobreexplotació dels aqüífers.

Segons el manifest, alguns trams de La Tordera i dels seus afluents principals, a conseqüència d’uns cabals de manteniment inexistents, estan en bona part colonitzats per espècies vegetals exòtiques, i ocupades en excés per la vegetació pròpia de ribes i riberes. La manca de cabal suficient durant bona part de l’any i la inherent pèrdua de crescudes regulars de manteniment provoca una pèrdua d’hàbitats. Enric Sagristà, hidrogeòleg a l’empresa Bluengin considera que és fals que la Tordera sigui un riu temporal, i sigui normal que bona part de l’any estigui sec. Són declaracions a Ser Girona.

sagrista 1

Cal tenir en compte que l’extracció anual d’aigua a l’aqüífer de la Tordera per a l’abastament urbà a la Selva i l’Alt Maresme és d’uns 44hm3. La planta dessalinitzadora de la Tordera (situada a Blanes) té la capacitat de produir 20hm3 anuals (80hm3 amb l’ampliació programada) i actualment funciona a mínims la major part de l’any. És per aquest motiu que el manifest insta a les administracions a promoure l’ús d’aquesta infraestructura per reduir els efectes de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Tordera. Escoltem Enric Sagristà.

sagrista 2

El director de l’àrea d’abastament de l’ACA, Jordi Molist assenyala que la posada en servei de la dessalinitzadora ja ha suposat “una millora molt important” dels aqüífers que, en alguns punts, han passat d’estar a vuit metres per sota del nivell del mar a situar-se entre dos metres negatius i tres metres positius. 

Molist

El manifest proposa com a mesura que afavoriria el manteniment de cabals seria el retorn al delta de la Tordera mitjançant basses de recàrrega amb tractament terciari, de les aigües tractades per les EDARs de Blanes i de l’Alt Maresme que actualment aboquen via emissari submarí al mar.