La població de Tordera superarà els 21.100 habitants el 2033, segons l’idescat


Si Tordera tancava el 2019 fregant pràcticament els 17.500 habitants, en 13 anys sobrepassarà els 20.100. Així ho anticipa l’escenari padronal de població projectada segons l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya (Idescat).

D’aquesta manera, l’Idescat estima que Tordera tindrà 20.120 habitants en el 2033, el que significa un creixement del 15,3%. El major increment poblacional el trobem entre els habitants que tenen entre 16 i 64 anys amb un augment del 62,9%. Per contra, i seguint la tendència a la baixa de la natalitat, les persones amb edats compreses entre els 0 i els 15 anys disminuiran un 15%.

En línies generals, el nombre d’habitants augmentarà en sis de cada deu municipis catalans (588) entre el 2018 i el 2033, mentre que disminuirà en 354 i es mantindrà estable en 5. Els increments es concentraran en municipis de més de 5.000 habitants, mentre que les disminucions afectaran especialment els municipis de menys de 500 habitants. Per zones, on més creix el nombre d’habitants és a l’àmbit metropolità i al Penedès.