La grip se situa ja en un “nivell epidèmic baix” a Tordera


Les autoritats sanitàries han indicat que l’activitat epidèmica de la grip a Tordera i Catalunya “ja va de baixada”. Després d’estar una setmana a un nivell moderat en la qual va assolir el pic epidèmic amb 359,2 casos per 100.000 habitants registrats, el virus ha començat a disminuir la setmana del 3 al 9 de febrer i s’ha situat en un “nivell epidèmic baix” amb 277,2 casos per 100.000 habitants.

Són dades del Departament de Salut a partir del Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (Pidirac). Les taxes d’incidència més altes han estat en menors de 5 anys, amb 878,3 casos per 100.000 habitants; seguit dels menors entre cinc i 14 anys, 529,7; dels adults d’entre 15 i 64 anys, 138,6, i dels adults majors de 64, 50,9 casos. El director del CAP Tordera, Leonardo Heredia assegura que la incidència del virus de la Grip és baix al municipi.

Leonardo Grip

Si bé el coronavirus no ha fet cap mort a Catalunya, l’epidèmia de la grip ha causat 30 morts, la majoria persones més grans de 64 anys, des de l’octubre de l’any passat.