L’Ajuntament de Tordera aprova el pressupost municipal per al 2020 de prop de 18 milions d’euros


El govern de l’Ajuntament va presentar ahir els comptes municipals com a una eina de treball compartit entre les diferents àrees municipals. El pressupost, que es xifra en prop de 18 milions d’euros, proposa tres objectius estratègics: garantir la seguretat ciutadana i el civisme, promoure l’ocupació a través de la generació de nous llocs de treball i afavorir la participació ciutadana des de l’òptica de la transparència, l’administració electrònica i l’associacionisme.

L’exercici pel 2020 es projecta havent assolit el repte dels últims anys de rebaixar l’endeutament públic. Segons la regidora d’hisenda, Jenifer Jansa, el departament d’intervenció preveu tancar el 2019 amb un romanent positiu superior als 400.000€ i un endeutament inferior al 50%. Aquesta rebaixa permet que el pressupost 2020 redistribueixi la despesa de les àrees municipals,  adaptant-la a les necessitats de cada servei i garantint el compliment dels objectius establerts per l’estratègia de govern.

pressupost jansa

D’una banda, les àrees de Seguretat, Obres i Civisme treballaran conjuntament per reforçar la prevenció, la seguretat ciutadana, la protecció civil  i la lluita contra l’incivisme. El pressupost d’aquestes àrees que creix en un 49%, estableix la instal·lació de noves càmeres de seguretat i l’ampliació i millora dels recursos tècnics i materials la Policia Local. També s’amplia les partides destinades a la millora dels camins rurals, la neteja de carrers, l’impuls de noves campanyes de civisme i l’eliminació de residus.  

Al pressupost 2020 creix considerablement la despesa en les àrees de la Promoció Econòmica i l’Ocupació (+26’63%). El Departament d’Urbanisme ha aconseguit recentment finalitzar els tràmits tècnics i administratius perquè les empreses situades als  polígons industrials de Can Buscà i la Mina d’Or puguin ampliar aquest 2020 les seves instal·lacions.  Davant  la nova oferta laboral que generarà l’ampliació d’aquestes empreses, el Departament d’Ocupació i Promoció Econòmica s’ha reforçat amb més recursos formatius i d’inserció per tal que les empreses disposin de personal qualificat.  També es reforçarà l’àmbit de l’emprenedoria i el comerç, impulsant conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient (+28%) diferents projectes inclosos en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible que veuran la llum properament i que afavoriran, entre d’altres, noves iniciatives públiques i privades més sostenibles i eficients amb l’entorn.

El tercer objectiu del pressupost municipal s’adreça a reforçar la participació ciutadana. Amb aquesta voluntat, l’exercici 2020 amplia les partides destinades a millorar i facilitar les eines de  l’administració electrònica, guanyar en transparència i seguir promovent iniciatives de participació activa. També, en els àmbits dels Serveis Socials i Personals es reforçarà el paper de les entitats, recuperant les jornades d’associacionisme local,  elaborant nous plans de diagnosi, potenciant  nous esdeveniments lúdics i esportius , obrint nous espais polivalents com l’Hospital de pobres, incrementant els recursos per a la comunitat educativa i destinant més ajudes a les famílies amb infants al càrrec.

El regidor de la CUP, Oriol Serra va fer un repàs de totes les partides del pressupost i el posicionament del seu partit envers els comptes. Els cupaires també han fet diverses aportacions als pressupostos com demanar un augment de la partida d’estudi i investigació per a joves, destinar diners per l’acord de custòdia de la Roureda de Can Verdalet, municipalitzar el servei extern de neteja a les urbanitzacions o augmentar les mesures actives d’ocupació. Serra va justificar així el seu vot contrari al pressupost.

pressupost CUP

El regidor de Més Tordera, Xavier Pla considera que els pressupostos 2020 compleixen l’objectiu d’estabilitzar els comptes municipals, per engegar polítiques socials i d’innovació. Pla recordava que el pressupost contempla l’inici d’execució del Pla especial de Masies que ajudarà el sector agrícola que siguin més viables les explotacions.

pressupost Mes

La regidora de Ciutadans, Miriam Rocabruna va justificar el vot contrari, amb exemples com, la partida destinada a l’associació de municipis per  la independència. Rocabruna va demanar més inversions en instal·lacions esportives. Propostes, algunes d’elles, que no s’han acceptat introduir en els pressupostos.

pressupostos ciutadans

El regidor d’En Comú Podem, Salvador Giralt considera que els comptes del 2020 demostren que tenim un govern continuista i uns pressupostos conservadors. Entre les propostes dels comuns per incloure en el pressupost hi havia la creació d’una partida per habitatge social, un augment de 50.000 euros per plans ocupacionals o partides de supressió de barreres arquitectòniques. Propostes que l’equip de govern no descarta incorporar en una propera modificació de crèdit. Giralt criticava la poca claredat de la partida 1 de personal.

pressupost ECP

ERC-Gent de Tordera-Jovent republicà també van presentar diverses propostes en els pressupostos. Els republicans consideren imprescindible augmentar els recursos humans i tècnics per fer efectiu el desenvolupament d’un projecte educatiu que ha de passar, segons acord de Ple de juliol de 2019, per l’Educació 360, l’educació a temps complet. ERC també proposa l’augment de la partida per la implantació de desfibril·ladors (DEA) a tot el municipi i així poder instal·lar aparells als veïnats i urbanitzacions.  Per últim, consideren important desenvolupar un Pla Local de Salut i millorar voreres, carrers i senyalitzacions en el municipi. La regidora Marta Paset va assegurar que malgrat la voluntat d’incorporar les seves propostes, hi ha partides del pressupost que els generen dubtes o rebuig.

pressupost erc

El regidor de Junts x Tordera, Josep Llorens considera que aquest pressuposts reflecteixen la bona feina feta els darrers anys. Llorens va lamentar que  no tots els grups  municipals hagin aprofitat l’oportunitat que brindava els govern per fer propostes realistes o no de cara la galeria.

pressupost junts x tordera

El pressupost municipal es va aprovar amb els vots a favor de Junts x Tordera, PSC i Més Tordera i el vot contrari d’ERC-Gent Tordera-Jovent Republicà, En Comú Podem, Ciutadans i la CUP.