Els alumnes de 4t d’ESO s’enfronten avui i demà a les competències bàsiques


Més de 71.000 alumnes de Catalunya s’examinen avui i demà de les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que enguany es realitzen per novè any consecutiu. S’avaluaran les competències de llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques. També s’avaluarà la competència cientificotecnològica, que es va incorporar per primer cop fa dos anys. Els alumnes de quart d’ESO de les escoles Vedruna, Brianxa, IES Lluís Companys i Tordària s’examinen amb una prova que ha de valorar les competències i coneixements bàsics en matemàtiques i llengües, en finalitzar l’ensenyament secundari obligatori.

La prova permet mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria. Aquestes avaluacions tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa. Per comprovar que la comprensió lectora dels alumnes que enguany cursen 4t d’ESO està adaptada a la situació actual, caracteritzada per un excés d’informació, les proves de competències bàsiques han incorporat aquest any, un exercici de redacció que ha de posar a prova aquesta capacitat lectora dels estudiants, perquè demostrin la seva capacitat de relacionar informació i distingir la més significativa. Ho explica el president del Consell d’Avaluació, Joan Mateo.

mateo

El Departament desplega 2.000 professors o aplicadors, i 1.000 docents més treballaran en la correcció de les proves.